top of page

Mon, 31 Jul

|

Praha 3

STORYBOOK, Czech - English camp

Summer camp for all keen English language learners! Tábor pro všechny zvídavé děti se zájmem o angličtinu!

STORYBOOK, Czech - English camp
STORYBOOK, Czech - English camp

Time & Location

31 Jul 2023, 08:30 – 04 Aug 2023, 17:00

Praha 3, U Zásobní zahrady 6a, Žižkov, 130 00 Praha-Praha 3, Czechia

About the event

The Czech-English "Storybook" day camp with drama education is intended for children who want to get acquainted with the English language, learn new words and expand their knowledge of English through drama education. The morning block is only in English, working with a selected book, expanding vocabulary, making the children’s  own book. The afternoon is filled with a Czech-English entertainment program full of acting, movement and singing activities that develop artistic sensibilities, thinking and imagination. We will explore the wonder of theatre where children learn to express their creative side. The camp is co-organised by Mateřská školka Paleček and led by teachers from Class Acts. Financially subsidised by Prague 3 Municipality. Suitable for children aged 4,5-8yo.

Registration only via email to: jana.liskova@rcpalecek.cz

Fee: 1 950 CZK

Česko-anglický „Storybook“ příměstský tábor s dramatickou výchovou je určen pro děti, které se chtějí seznámit s anglickým jazykem, naučit se nová slovíčka a rozšířit si svoje znalosti angličtiny prostřednictvím dramatické výchovy. Dopolední blok je pouze v angličtině – zaměřen na práci s vybranou knihou, rozšiřování slovní zásoby či výrobuvlastní knihy. Odpoledne naplní česko-anglický zábavný program plný hereckých, pohybových a pěveckých aktivit, které rozvíjejí umělecké cítění, myšlení a fantazii. Prozkoumáme zázrak divadla, kde se děti naučí vyjádřit svou tvůrčí stránku. Tábor je organizován ve spolupráci s Mateřskou školkou Paleček a veden lektory Class Acts. Podpořeno finanční dotací MČ Praha 3. Vhodné pro děti ve věku 4,5-8 let.

Registrace pouze přes email: jana.liskova@rcpalecek.cz

Táborné: 1 950 Kč

Share this event

bottom of page